Verslag 2008-2012: restauratie van wrak tot varend monument

Restauratie: Lierendokter

De oude lier die nog bij de WON119 hoort, is opgeknapt door lierendokter Jappie Strikwerda. Op het terrein van zijn oude boerderij staan honderden scheepslieren. Buiten staan de oudjes bij elkaar  te wachten op een opknapbeurt. In de loods staan rijen en rijen gloednieuwe kunstwerken. En die van ons, onherkenbaar opgeknapt van zijn verblijf in het lieranasiel.

We brengen de lier naar Enkhuizen, waar we ‘m op de plecht gaan monteren. Ook de kluiverboominstallatie en de botterloef zullen de komende weken gemaakt worden. IJzerwerk aan de winkel dus. We hebben het hele boeltje daarom weer overgevaren naar Enkhuizen.

Moniek